نقد، بررسی و نظرات کتاب تحلیل فضای کسب و کار - مرتضی عماد زاده

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
karow rezvani
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
اوایل کتاب با بحث‌های جالب و گیرایی مواجه هستیم، اما به یکباره مباحث عوض و تا حد زیادی بی‌ربط با فضاسازی ابتدای کتاب می‌شود. در نهایت ارزش یک رو خوانی سریع رو دارد
زهره امیری
۱۴۰۰/۲/۱۳
کتاب نسبتا خوبی در توصیف مفاهیم است اما با توجه به نام کتاب محتوایی قانع کننده و کاربردی ندارد. البته محیط کسب و کار ایران هرروز متفاوت تر از دیروز است...
مجتبی افشار
۱۳۹۷/۵/۲۵
کتاب روان و خوبی بود
البته محیط داخلی و سیاستهای مدیران در این خصوص مشخص نشده بود ضمن انکه تحلیل کاربردی برای دانشجویان و مدیران جوان تر ارائه نشده
محمدامین نوبخت
۱۳۹۶/۹/۱۱
کتاب متن واضحی داره و به خوبی مفاهیم مرتبط با محیط کسب و کار رو شرح میده.