دیدگاه کاربران: کتاب کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تغییر اقلیم

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
احسان الله حقیار
۱۳۹۵/۹/۴
ماشاءلله خوبیش