نظرات ماهنامه شبکه - شماره 191

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
علیرضا محقق
۱۳۹۶/۱/۱۳
حضرت علی علیه السلام می‌فرماید:از دست دادن فرصت‌ها موجب غم و اندوه می‌شود. مطالعه همیشه و همه جا