نقد، بررسی و نظرات کتاب آمادگی و مقابله در برابر زلزله - سید محمد میرسمیعی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
Milad Pourmakhdoum
۱۴۰۰/۵/۱۶
اطلاعات سطحی داشت زیاد جالب نبود