دیدگاه کاربران: رمان بود، هست، خواهد ماند

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
ترانه عطارزاده
۱۳۹۷/۲/۶
کمی از واقعیت دور بود ولی کلا قشنگ بود