نقد، بررسی و نظرات کتاب حمله‌ای بر دشمن آزادی - مارکوس تولیوس سیسرون

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
mohsen ebi
۱۳۹۷/۸/۳
کتاب خوبی بود, درباره سیاست روم و بیشتر انتونی و سزار بود. بحث اصلی اون مرتبط به وقایع بعد قتل سزار هست و خطاب به انتونی دوست سزاره.
چون از زبان خود سیسرو و از خطابه‌های اون هست میشه فهمید در ان زمان چه رفتارایی در بین مردم و حکام بوده و چه چیزایی ارزش و غیر ارزش محسوب میشد.
کاوه عزیزی
۱۳۹۶/۶/۱۴
کتابی بسیار جالب درباره سیاست در روم باستان که نشان میدهد در گذشته هم در دنیا بر همین پاشنه‌ای میچرخیده که امروز می‌چرخد.