نظرات کتاب وسواس مهربان شعر

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
yasagh gül
۱۳۹۹/۹/۱۲
زیور به خود نبند که زیبا ببینمت با دیگران مباش که تنها ببینمت