دیدگاه کاربران: کتاب دختری که می‌شناسم

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
nikou raassi
۱۳۹۷/۶/۱۹
ترجمه کتاب اصلاً روان نیست!