دیدگاه کاربران: کتاب شرح شهادت آفتاب

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
سیاوش زند
۱۳۹۶/۷/۳
از چاپ این کتاب بسیار خشنود و خرسندم و شادباش می‌گویم به مترجم مظلوم و فروتن این کتاب، که محسود حسودان و عنودان حکومتی قرارگرفته و نام و نشان آثار او بایکوت، ربوده و تاراج شده است. مترجمی که از چهار زبان ترجمه می‌کند و آثار او در ادبیات ترجمه بی‌مانند و ماندنی است. از ناشر محترم این کتاب سپاسگزارم.