دیدگاه کاربران: کتاب روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
ابوالفضل پارسیا
۱۳۹۸/۴/۸
ضرورت استفاده مداوم از کتاب به منظور ارتقای دانش کاربردی در مباحث تدریس با بهره گیری از علوم بروز الکترونیکی نیازمندی جامعه ماست. برخورداری دانشجو از بهترین سطح آموزش عدم اتلاف وقت دانشجو برنامه ریزی بیشتر...