دیدگاه کاربران: کتاب جامع نقشه‌برداری - جلد سوم (نقشه برداری - زبان - GIS)

۴.۹
۸ رای
۵
۷
۴
۱
۳
۲
۱
مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۴ از ۴)
احمد اشرفی
۱۳۹۹/۱/۱۶
پاسداشت محیط زیست با نگاهداشت درختان و نگاهداشت درختان با مصرف کاغذ کمتر. به همین راستا همیشه می‌شود به یاری تکنولوژی همیشه کتابهای ضروری کنارمان باشد. ولی کاربری زیاد گوشی زیانهای خودش را هم دارد. هر چیزی در حد تعادل
Shayan و
۱۳۹۸/۵/۲
متوسط رو ب بالا بود
نجیب الله عظیمی
۱۳۹۷/۲/۲۹
از برنامه مفید‌تان جهان سپاس
علی طاهری
۱۳۹۷/۲/۱
بسیار عالی و مفید