نظرات کتاب صرع

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
pooria rad
۱۳۹۹/۴/۶
این کتاب را به شدت پیشنهاد میکنم. چون دید بهتر و شناخت کاملی از بیماری صرع به بیامران و اطرافین بیمار میدهد.
Elham Ghorbani
۱۳۹۹/۸/۲۶
این کتاب را به شدت توصیه میکنم