نقد، بررسی و نظرات کتاب جغرافیای اقوام در ایران - محسن رستمی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
hooman nozhat
۱۴۰۱/۶/۶
سه فصل اول کتاب بیشتر معطوف به مباحث تئوریک و موضوعات نظری بوده که بیش از یک تحقیق مستقل به تدوین و بازخوانی موضوعات کتابخانه‌ای و آکادمیک می‌پردازد. فصل چهار و پنج کتاب از موضوعات تئوریک خارج شده چهره پژوهشی بخود میگیرد.
حسن پیشوایی
۱۳۹۷/۲/۱۹
کتاب بسیار مفیدی هستش