نقد، بررسی و نظرات کتاب چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم - فرانک ال. ایکاف

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
Yasaman Ansari
۱۳۹۶/۱۲/۱۴
کتاب مفیدیه ولی ترجمه سختی داره! کاش یه کم روون تر بود
Roya
۱۴۰۰/۱/۲۸
کتاب مفید و پر محتواییه
ترجمه‌اش هم روانه