نقد، بررسی و نظرات کتاب بارت و امپراتوری نشانه‌ها - پیتر پریکلس تریفوناس

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
A BAYAT
۱۳۹۹/۲/۱۶
متاسفانه مترجم اشتباهات بسیاری در ترجمه دارت. مانند ترجمه این عبارت در پاراگرف انتهائی بخش «فهم اسطوره»:
Myths generalise experience to bring about a consensus on how we perceive reality, encounter the human condition, and act in respect to the difference of others as a community.
علی سراج همدانی
۱۳۹۷/۹/۱۹
کتاب خوبی است برای شناخت بیشتر بارت
M Mas
۱۳۹۸/۱/۲۴
کتاب اموزشی بزارید. باتشکر