نظرات کتاب الکترومغناطیس مغز

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
رامین اسدی
۱۳۹۸/۱/۸
نمیشه اسمشو کتاب گذاشت. اطلاعات پراکنده از اینترنت ترجه شده و ساختار درست و حسابی نداره.
کاربر ص
۱۳۹۷/۴/۱۱
متاسفانه بسیار خلاصه بود و فاقد ترجمه روان بود (حتی ایرادهای نگارشی زیادی داشت). برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.
روشنک رسولی
۱۴۰۰/۲/۱۷
عالی بود، روان، و من به شدت نیاز داشتم