نقد، بررسی و نظرات کتاب نمادشناسی تطبیقی 3: گیاهان - حیدر شجاعی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
فاطمه مسیبی
۱۳۹۷/۱/۱۵
گیاهانی نظیر پیچ امین الدوله که در زمان قاجار وارد ایران شد وجود نداشت
hossein fr
۱۳۹۸/۱۰/۱۶
مناسب برای اطلاعات در زمینه نماد گرایی
فاطمه مسیبی
۱۳۹۷/۱/۱۵
گیاه اکانتوس که جز تزیینات مهم هست وجود نداشت