نقد، بررسی و نظرات کتاب صوتی شب طاهره - بلقیس سلیمانی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
Samira Noorishirazi
۱۴۰۱/۴/۱۳
کتاب‌هایی با این محتوا، خصوصا
مجاهدین خلق و....
کاملا برای من دافعه دارد، دوست نداشتم کتاب را
س ض
۱۳۹۹/۲/۳۱
داستان روان و نسبتا خوبی بود. به کارهای دیگر نویسنده نمی‌رسید. قلم نویسنده را دوست دارم