دیدگاه کاربران: کتاب صوتی تهران شهر بی‌آسمان

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
Sude Neshat
۱۳۹۷/۱/۱۵
قلم نویسنده خیلی روان و گیراست ولی سیر بیش از اندازه نویسنده در زمان و مکان باعث گنگی خوانده میشود و داستان مرتبا در زمان گذشته و زندگی آینده معلق است و این موضوع از نظرمن برای خواننده آزار دهنده است
شخصیت لمپن و زن باز کرامت بخوبی در داستان نمایان است