دیدگاه کاربران: کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
Khaled Loweymi
۱۳۹۸/۴/۱
بسیار موشکاقانه و منطقی، با استدلال بررسی شده