نظرات پادکست بیشتر اشتباه کنیم

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
تکتم اصغری
۱۳۹۸/۱۲/۴
خوانش بسیار بدی داشت. اصلا ایجاد انگیزه برای شنیدن تا پایان کتاب نمی‌کرد. به زور خودم رو مجبور به شنیدن کردم و درآخر هم حرف مهمی از مطالب کتاب دستگیرم نشد
محمدرضا فیضی
۱۳۹۷/۷/۲۸
اشتباه کردن باعث افزایش تجربه میشود.
_ سارمی
۱۳۹۹/۱/۲۱
این که یک مصاحبه را ترجمه کردید و به عنوان کتاب میفروشید کار درستی نیست. مزخرف بود
محمدرضا فیضی
۱۳۹۷/۷/۲۸
کتاب توپی بود