نقد، بررسی و نظرات کتاب دو مرغ عشق عاشق - علی ناصری

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
صغری حسن زاده
۱۳۹۷/۴/۱۴
سلام دایی جون، در مجموع 6 داستان کتاب دو مرغ عشق عاشق داستان ابر و آرش و شاهزاده و گل سرخ بهتر بودند و به نوعی بیانگر اهمیت محیط زیست. تابان باشید و پاینده