دیدگاه کاربران: فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 1

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
محمدباقر کرمی
۱۳۹۷/۲/۱۹
بسیار عالی وبامحتوا