دیدگاه کاربران: کتاب صوتی حاصل عمر

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۲ از ۲)
ارزو آقایی
۱۳۹۷/۹/۶
خیلی خوب بود، یه جاهاییش خسته کننده می شد ولی آخرای کتاب دوباره اوج گرفت
محمدرضا شهایی
۱۳۹۷/۵/۶
صدای گوینده دلنشین نیست