دیدگاه کاربران: کتاب سرطان درمانی

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
احمدعلی کدخدا
۱۳۹۹/۳/۲
نظریه تازه راجع به سرطان دارد
محمد کاظم پور
۱۳۹۹/۳/۳
بسیار دقیق و علمی هست، تغذیه یکی از فاکتورهای ایجاد بیماری در بدن و یا درمان ان محسوب میشود چرا که هر گونه تغییرات بیولوژیکی و شیمیایی در بدن تاثیرات قابل توجهی دارند و بدن بر اساس همین عوامل دچار و بیشتر...