نقد، بررسی و نظرات کتاب زبان تخصصی هوانوردی 2 (Aviation English 2) - نیک بخش حبیبی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
فدامحمد طولابى
۱۳۹۹/۴/۲۷
لاقل از خودتون هم یه چیز مینوشتید، فقط کپی از کتابهای اموزش خلبانی😉
وجدانی ربطش به aviation english چیه؟؟؟ جز دزدی علنی با تغییر تو عکس و صفحه، دقیقا عین کلمات رو گذاشتید
فقط سر تعظیم به هوشتون فرود میارم که از اب کره گرفتید و حماقت خودم که دقت نکردم به نمونه صفحات