نقد، بررسی و نظرات کتاب مشروطیت ایران و رمان فارسی (جلد 2) - مسعود کوهستانی نژاد

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
فاطمه شکری
۱۴۰۰/۳/۲۲
دیدِ کامل و درستی از داستان در زمان مشروطیه به دست می‌ده این کتاب. یه طورهایی اولین جرقه‌های داستان‌نویسی در ایران.