نقد، بررسی و نظرات کتاب سازمان‌های ابری - مسعود توکلی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
احمد احمدی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بخشی از آینده ارزش آفرینی برای شرکتها در حوزه رایانش ابری و همسان سازی قدرت تجارت شرکتها در این حوزه است. این کتاب فضایی از ساختارهای شرکتهای فعال یا آینده نگری برای اهمیت بخشیدن و آمادگی برای رویایی با این حوزه از دنیای فناوری را معرفی میکند.