نقد، بررسی و نظرات کتاب The Ghost of Cellar - امین ابراهیمی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
Karim Asadi
۱۴۰۱/۱/۲۱
داستان قوی نیست و با کندی پیش می‌رود. به نظر می‌آید نویسنده خیلی دوست دارد که حوادث داستان را به کندی پیش ببرد
اما این موضوع خواننده را کلافه میکند