نظرات کتاب توسعه پایدار و سیاست‌های نئولیبرالی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
محمد صادق محمدی
۱۳۹۹/۷/۲۰
کتاب خوبی به نظر می‌رسد. این کتاب اهداف توسعه حال حاضر را با گذشته مقایسه می‌نماید.
Morteza Taherkhani
۱۴۰۰/۱/۱۶
طرح موضوع و بیان مسئله شرح و تفییرش زیاد جالب نبود