دیدگاه کاربران: کتاب دنیای مجازی: امکانات، قوانین، روش‌ها و ابزارهای ارزیابی

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
Rahman Maiyahi
۱۳۹۸/۲/۲۳
سلام جای چنین اثری در فضایی که دیگر واقعی شده خیلی خالی است.