دیدگاه کاربران: کتاب نوآوری و خوشه‌های کسب و کار، با رویکرد خوشه‌های کسب و کار کشاورزی

۴.۵
۲ رای
۵
۱
۴
۱
۳
۲
۱
مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
سیدمحمد حسینی حسینی
۱۳۹۸/۵/۱۸
بسیار خوب ممنونم ازلوتفی شمادوست