دیدگاه کاربران: کتاب اسرار رویا و کابوس

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
reihaneh Rajaeian
۱۳۹۸/۲/۱۴
موضوع و مقدمه خوبی داشت اما هیچ روش عملی نبود تمرین ها جوری بود که باید ما کنترل در خواب رو بلد باشیم و بعد اونها انجام بدیم اما اینکه چطور کنترل در خواب رو بلد بگیریم چیزی وجود نداشت امیدوارم توی جلد دوم راهکار باشه.