دیدگاه کاربران: کتاب نورومارکتینگ و تصمیم‌گیری: مغز اقتصادی چگونه تصمیم می‌گیرد؟

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
mahdi shahnazi
۱۳۹۸/۹/۱
به نظرم موضوع خوب است و نکات جالبی هم دارد ولی فصلها مرتبط و پیوسته نیست. در هر فصل نکات جالبی دارد که اگر عمیقتر موضوع مورد بررسی قرار گیرد می‌تواند در چاپهای بعدی کتاب بسیار بهتری شود. در مجموع ارزش یکبار خواندن دارد