نظرات گاهنامه دانش کامپیوتر و تکنولوژی پردازش - شماره 9

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
الهه نظری
۱۳۹۷/۷/۲۹
زیبایی این مجله بیش از پیش برای قسمت اول آن که به تبعیض‌های جنسیتی زنان در کار و علم است. با تشکر از کتابراه عزیز