دیدگاه کاربران: کتاب درس‌های مدیریتی و رهبری از سرزمین عجایب

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
ali hoseini
۱۳۹۷/۹/۳۰
کمرو