نقد، بررسی و نظرات کتاب 3،062 کلمه دانایی 3 - باربارا آن کیفر

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
آیدین افتخاری
۱۳۹۸/۱۰/۲۲
همون چیزی بود که میخواستم عالی از گرد اورنده و نویسنده