دیدگاه کاربران: کتاب شکاف رفتار: راه‌های ساده برای اینکه از پول به درستی استفاده کنیم

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
Dariush Yazdi
۱۳۹۹/۱/۷
با اینکه نتایج زندگى - من جمله نتایج مالى -ما را رفتارهاى ما مى سازند، رفتارهاى ما را احساسات ما و احساسات ما را در مورد هر چیز تفسیر هاى ما در مورد آن چیز و تفسیرهاى ما را باورهاى ما در مورد آن چیز بیشتر...