دیدگاه کاربران: کتاب تعامل موسیقی و معماری در طراحی خانه موسیقی

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۴ از ۴)
علی اکبر صفری
۱۳۹۸/۶/۱۷
این کتاب از نظر محتویات بسیار مفید هستش و به دانشجویان معماری پیشنهاد می‌کنم
Samira Ebrahimi
۱۳۹۸/۶/۱۷
برای مطالعه کتاب مفیدی است
مهدی زال بیگی
۱۳۹۸/۶/۱۷
بله
تارا تاجیک
۱۳۹۹/۱/۲۰
پیوند ریزبینانه‌ای بین موسیقی و معماری را بیان میکند و به شرح ان می‌پردازد
مهدی زال بیگی
۱۳۹۸/۶/۱۷
از نظر بنده این کتاب داری محتوای خوب و مفید میباشد از نظر تطبیق معماری و موسیقی