دیدگاه کاربران: کتاب تعامل موسیقی و معماری در طراحی خانه موسیقی

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۳ از ۳)
علی اکبر صفری
۱۳۹۸/۶/۱۷
این کتاب از نظر محتویات بسیار مفید هستش و به دانشجویان معماری پیشنهاد می‌کنم
Samira Ebrahimi
۱۳۹۸/۶/۱۷
برای مطالعه کتاب مفیدی است
مهدی زال بیگی
۱۳۹۸/۶/۱۷
بله
مهدی زال بیگی
۱۳۹۸/۶/۱۷
از نظر بنده این کتاب داری محتوای خوب و مفید میباشد از نظر تطبیق معماری و موسیقی