نظرات کتاب فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
mostafa mostafa
۱۳۹۹/۵/۱۴
کتاب جالبی بود و کاربردی: خود فرایند مدیریت پیکربندی را به صورت فرایندی توضیح داده بود. یک مثال عملی بود که در همه فصلها ادامه داشت و اجرای فرایند را بصورت کاربردی توضیح میداد. توصیه‌ها و نکات ریز جالب توی کتاب بود. فکر میکردم این فرایند خیلی سخت و پیچیده است ولی با توضیحات نویسنده راحت درکش کردم والان درخودم توانایی اجرا میبینم!
علی نوروزی
۱۳۹۹/۱/۲۲
متاسفانه ازجز به کل توضیح داده ونویسنده خودش رو انقدر درگیر جزییات کرده که فراموش کرده باید مفاهیم ساده وروان توضیح داده شود