دیدگاه کاربران: کتاب راهنمای زنان پرکار

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
سارا احمدی
۱۳۹۸/۵/۲۸
کاش ترجمه پخته تر بود.