دیدگاه کاربران: کتاب مدال و مرخصی

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۲ از ۲)
اسماعیل جعفری زاده
۱۳۹۸/۷/۱۰
خیلی صعیف و افتصاح بود.
هادی حسن ابادی
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
چی بگم والا... حیف کاغذ و وقت.