دیدگاه کاربران: کتاب کیانا

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۲ از ۲)
ماهک زارع
۱۳۹۸/۵/۲۸
خوب نبود زیاد چون با سلیقم و افکارم جور نبود
melisa universe
۱۳۹۸/۸/۳
مث بقیه رمانها تکراری