دیدگاه کاربران: کتاب صوتی روزی که زندگی کردن آموختم

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
رکسانا رضامند
۱۳۹۸/۶/۱۷
گوینده خوبی داشت البته به خوبی رضا عمرانی نبودن و کتاب هم جالب بود