نقد، بررسی و نظرات کتاب غیر از خدا هیچکس نبود - محمدرضا سرشار

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
محمد نجار
۱۴۰۰/۱۲/۲۱
خیلی مفید بود وارزان
فاطمه زهرا کریمی
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
خیلی دوست دارم
خیلی خوب بود