دیدگاه کاربران: کتاب صوتی مهمانسرای دو دنیا

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
sogol karami
۱۳۹۹/۴/۳۱
بی نظیر به توصیف موقعیتی نامعلوم از افراد است. این افراد بین مرگ و زندگی معلق‌اند. و همین تعلیق، هر نوع قطعیتی را با تعریف و ارزشی محکم جلوه می‌دهد. از طرفی، قطعیتِ زندگی واقعی‌ای که در چنگشان بوده و حالا از دست آن‌ها گریخته است، و از طرفی دیگر، قطعیتِ مرگی که حالا نزدیک‌تر از همیشه لمسش می‌کنند.