نقد، بررسی و نظرات کتاب خیال خوش لیلی - ارغوان بشیری سرابی نژاد

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
منصوره اسکندری
۱۳۹۹/۱/۹
خیلی با خوندنش گریه کردم خیلی ملموس و‌ واقعی بود و‌ متنش خیلی روون خدا قوت