نقد، بررسی و نظرات کتاب نامه‌های بی‌جواب - بتول خزاعی نژاد

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
مژگان کامران زاد
۱۴۰۰/۷/۳۰
قلمی که از عمق اندوه و درد جوانه زده و به دل نشسته
وکتابی که می‌آموزد قدم به قدم یافتن رهایی را
دلی که دلش نمی‌آید در اوج غم، کسی را اندوهگین کند و برای همه شادی آرزودارد.