دیدگاه کاربران: کتاب صوتی مرد معصوم

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۴ از ۴)
محمد زمانی
۱۳۹۹/۱/۱۸
سکوت کن به یاد آنکه در سپیده جان داد، جنتی عطائی کتاب قشنگیست در مورد قضاوتهای مغرضانه، و رنج بیگناهان و بیخیالی مسببان، همچنین ایثار برخی مردم و در کنار آن قضاوت ناحق برخی دیگر حتی به اصطلاح مومنان.
Monir Naghikhani
۱۳۹۹/۷/۲۰
نمیدانم چگونه از شما سپاسگزاری کنم، بسیار بسیار کتاب جالب وآموزنده، در مورد اینکه چقدر قضاوت کردن سخت است، وما انسانها تا چه حد بد هستیم، دست شما درد نکنه، منو بیاد پادکستهای زیبای واقعی انداخت، همه بیشتر...
Majid Mohamadi
۱۳۹۹/۶/۱۵
این کتاب اجرای بسیار خوبی دارد و گوینده صدای بسیار خوبی دارد ولی داستان جذابیت زیادی ندارد و خسته کننده است.
Masoumeh Yaghoubi
۱۳۹۹/۸/۲۵
کتاب تکان دهنده‌ای بود و جنایات امریکا را روشنتر کرد ولی خدا را شکر که آدمهای خوب هم پیدا میشوند