دیدگاه کاربران: کتاب تعارض شناختی - احساسی: اراده دشمن و تاب آوری اجتماعی

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
Amir Sa
۱۳۹۹/۷/۱۷
کتاب مناسبی در این زمینه به نظر می‌رسد